ورکشاپ های تری دی مکس

همایش ها و ورکشاپ های تری دی مکس .

لیست اسامی دانش آموختگان تری دی مکس ، مرکز آموزش ۳D Max – مدرس : استاد گرانقدر مهندس مهدی بندری – تصویرگران پویا اندیش

به زودی

 جدیدترین مقالات آموزشی رایگان تری دی مکس :